Kategoria A

✔︎ Wymagania do uzyskania Prawa Jazdy

 1. Osiągnięcie odpowiedniego wieku – 24 lata lub brakuje Ci 3 miesięcy do ukończenia 24 roku życia
 2. Posiadanie Prawa Jazdy kategorii A2 minimum 2 lata
 3. Badania lekarskie orzekające brak przeciwskazań do wykonywania pracy kierowcy
 4. Ukończenie szkolenia
 5. Zdanie egzaminu państwowego

✔︎ Uprawnienia do kierowania

 1. Motocyklem
 2. Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

✔︎ Kurs podstawowy kategorii A oferujemy:

 1. 20 godzin jazdy (zegarowych: 20 x 60 minut)
 2. 30 godzin teorii (lekcyjnych 30 x 45 minut)
 3. Materiały szkoleniowe oraz testy

✔︎ Co trzeba zrobić żeby rozpocząć kurs?

  1. Udać się do Wydziału Komunikacji lub Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i złożyć komplet dokumentów:
   ✔︎ Wniosek o wydanie Profilu Kandydata na kierowcę (PKK)
   ✔︎ Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem
   ✔︎ Fotografię – wyraźną, aktualną, kolorową, na wprost o wymiarach 3,5×4,5 cm
   ✔︎ Kserokopię Prawa Jazdy (jeśli posiadasz)
   ✔︎ Dowód Osobisty lub inny dokument z numerem PESEL umożliwiający ustalenie tożsamości

 

 1. Następnie odebrać PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) i dostarczyć go do biura Ośrodka najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

 

 

 

 

Nauka Jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła Jazdy Zamość
Nauka Jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła Jazdy Zamość
Nauka Jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła Jazdy Zamość
Nauka Jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła Jazdy Zamość