Kategoria AM

✔︎ Wymagania do uzyskania Prawa Jazdy

  1. Osiągnięcie odpowiedniego wieku – 14 lat
  2. Zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat
  3. Ukończenie szkolenia
  4. Zdanie egzaminu państwowego

✔︎ Uprawnienia do kierowania

  1. Motorowerem
  2. Czterokołowcem lekkim