Kategoria B1

✔︎ Wymagania do uzyskania Prawa Jazdy

  1. Osiągnięcie odpowiedniego wieku – 16 lat
  2. Zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat
  3. Ukończenie szkolenia
  4. Zdanie egzaminu państwowego

✔︎ Uprawnienia do kierowania

  1. Czterokołowcem
  2. Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM