Kategoria B+E

✔︎ Wymagania do uzyskania Prawa Jazdy

 1. Osiągnięcie odpowiedniego wieku – 18 lat
 2. Posiadanie Prawa Jazdy kategorii B
 3. Ukończenie szkolenia
 4. Zdanie egzaminu państwowego

✔︎ Uprawnienia do kierowania

 1. Pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B łącznie z przyczepą

✔︎ Kurs podstawowy kategorii B+E oferujemy:

 1. 15 godzin jazdy (zegarowych: 15 x 60 minut)

✔︎ Co trzeba zrobić żeby rozpocząć kurs?

 1. Udać się do Wydziału Komunikacji lub Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i złożyć komplet dokumentów:

  ✔︎ Wniosek o wydanie Profilu Kandydata na kierowcę (PKK)

  ✔︎ Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

  ✔︎ Fotografię – wyraźną, aktualną, kolorową, na wprost o wymiarach 3,5×4,5 cm

  ✔︎ Kserokopię Prawa Jazdy (jeśli posiadasz)

  ✔︎ Dowód Osobisty lub inny dokument z numerem PESEL umożliwiający ustalenie tożsamości

   

 2. Następnie odebrać PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) i dostarczyć go do biura Ośrodka najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

 

 

 

 

Nauka Jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła Jazdy Zamość
Nauka Jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła Jazdy Zamość
Nauka Jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła Jazdy Zamość
Nauka Jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła Jazdy Zamość