Kategoria C

✔︎ Wymagania do uzyskania Prawa Jazdy

 1. Osiągnięcie odpowiedniego wieku – 21 lub brakuje Ci 3 miesięcy do ukończenia 21 roku życia lat
 2. Posiadanie Prawa Jazdy kategorii B
 3. Gdy rozpoczniesz kurs kwalifikacji wstępnej (w myśl przepisów po ukończeniu kwalifikacji wstępnej można rozpocząć kurs prawa jazdy kat. C przed ukończeniem 21 roku życia)
 4. Ukończenie szkolenia
 5. Zdanie egzaminu państwowego

✔︎ Uprawnienia do kierowania

 1. Pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B łącznie z przyczepą

✔︎ Kurs podstawowy kategorii C oferujemy:

 1. 30 godzin jazdy (zegarowych: 30 x 60 minut)
 2. 20 godzin jazdy (zegarowych: 20 x 60 minut) Jeżeli posiadamy prawo jazdy kat.D lub przystępujemy równolegle do szkolenia z kat.C+E
 3. 20 godzin teorii (lekcyjnych 20 x 45 minut)
 4. Materiały szkoleniowe gratis

✔︎ Co trzeba zrobić żeby rozpocząć kurs?

 1. Udać się do Wydziału Komunikacji lub Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i złożyć komplet dokumentów:

  ✔︎ Wniosek o wydanie Profilu Kandydata na kierowcę (PKK)✔︎ Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

  ✔︎ Fotografię – wyraźną, aktualną, kolorową, na wprost o wymiarach 3,5×4,5 cm

  ✔︎ Kserokopię Prawa Jazdy (jeśli posiadasz)

  ✔︎ Dowód Osobisty lub inny dokument z numerem PESEL umożliwiający ustalenie tożsamości

 2.  

 3. Następnie odebrać PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) i dostarczyć go do biura Ośrodka najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia.

 

 

 

 

Nauka Jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła Jazdy Zamość
Nauka Jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła Jazdy Zamość
Nauka Jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła Jazdy Zamość
Nauka Jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła Jazdy Zamość