Kategoria C+E

✔︎ Wymagania do uzyskania Prawa Jazdy

 1. Osiągnięcie odpowiedniego wieku – 21 lat
 2. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a Ustawy z dnia 6 września 2001 r. „o transporcie drogowym”, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii C+E wynosi – 18 lat
 3. Posiadanie Prawa Jazdy kategorii C
 4. Ukończenie szkolenia
 5. Zdanie egzaminu państwowego

✔︎ Uprawnienia do kierowania

 1. Pojazdem określonym odpowiednio w kategorii C łącznie z przyczepą

✔︎ Kurs podstawowy kategorii C+E oferujemy

 1. 25 godzin jazdy (zegarowych: 25 x 60 minut)

✔︎ Co trzeba zrobić żeby rozpocząć kurs?

 1. Udać się do Wydziału Komunikacji lub Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i złożyć komplet dokumentów:

  ✔︎ Wniosek o wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)

  ✔︎ Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

  ✔︎ Fotografie – wyraźną, aktualną, kolorową, na wprost o wymiarach 3,5×4,5 cm

  ✔︎ Kserokopię prawa jazdy (jeśli posiadasz)

  ✔︎ Dowód Osobisty lub inny dokument z numerem PESEL umożliwiający ustalenie tożsamości

 2.  

 3. Następnie odebrać PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) – dostarczyć go do biura Ośrodka najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia!

✔︎ Kiedy możesz się zapisać na Prawo Jazdy kategorii C+E

 1. Gdy uzyskasz pozytywny wynik z Egzaminu Państwowego na Kategorię C oraz wygenerujesz profil kandydata na kierowcę (PKK) w odpowiednim do miejsca zamieszkania Urzędzie bądź Starostwie
   

 2. W przypadku kursów łączonych kat. C oraz C+E w jednym tempie (w myśl przepisów można realizować oba kursy równocześnie skracając liczbę godzin szkolenia na kat. C z 30 godzin na 20 godzin)

 

 

 

 

Nauka Jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła Jazdy Zamość
Nauka Jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła Jazdy Zamość
Nauka Jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła Jazdy Zamość
Nauka Jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła Jazdy Zamość