Kategoria D

✔︎ Wymagania do uzyskania Prawa Jazdy

 1. Osiągnięcie odpowiedniego wieku – 24 lata lub brakuje Ci 3 miesięcy do ukończenia 24 roku życia
 2. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną określoną w przepisach rozdziału 7a ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w Prawie Jazdy kat. D – 21 lat
 3. Dla osób, które uzyskały kwalifikację wstępną przyspieszoną, określoną w rozdziale 7a Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o transporcie drogowym, minimalny wiek do kierowania pojazdami określonymi w prawie jazdy kategorii D wynosi – 23 lata lub 21 lat, z tym że taka osoba może kierować wyłącznie pojazdami wykonującymi regularne przewozy osób na liniach komunikacyjnych w rozumieniu przepisów Ustawy z dnia 6 września 2001 r. „o transporcie drogowym” na trasie nieprzekraczającej 50 km
 4. Posiadanie Prawa Jazdy kategorii B
 5. Ukończenie szkolenia
 6. Zdanie egzaminu państwowego

✔︎ Uprawnienia do kierowania

 1. Pojazdem określonym odpowiednio w kategorii C łącznie z przyczepą

✔︎ Kurs podstawowy kategorii D oferujemy:

 1. Gdy posiadasz kategorię B – 20 godzin teorii i 60 godzin jazdy
 2. Gdy posiadasz kategorię C – 20 godzin teorii i 40 godzin jazdy

✔︎ Co trzeba zrobić żeby rozpocząć kurs?

 1. Udać się do Wydziału Komunikacji lub Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i złożyć komplet dokumentów:

  ✔︎ Wniosek o wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)

  ✔︎ Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

  ✔︎ Fotografie – wyraźną, aktualną, kolorową, na wprost o wymiarach 3,5×4,5 cm

  ✔︎ Kserokopię prawa jazdy (jeśli posiadasz)

  ✔︎ Dowód Osobisty lub inny dokument z numerem PESEL umożliwiający ustalenie tożsamości

 2.  

 3. Następnie odebrać PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) – i dostarczyć go do biura Ośrodka najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia!

✔︎ Kiedy możesz zapisać się na prawo jazdy kategorii D?

 1. Gdy masz ukończone 24 lat lub brakuje Ci 3 miesięcy do ukończenia 24 roku życia (tylko w tym przypadku otrzymasz numer PKK)
 2.  

 3. Gdy rozpoczniesz kurs kwalifikacji wstępnej (w myśl przepisów po ukończeniu kwalifikacji wstępnej można rozpocząć kurs prawa jazdy kat. D przed ukończeniem 24 roku życia)

 

 

 

 

Nauka Jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła Jazdy Zamość