Kategoria T

✔︎ Wymagania do uzyskania Prawa Jazdy

 1. Osiągnięcie odpowiedniego wieku – 16 lat lub brakuje Ci 3 miesięcy do ukończenia 16 roku życia
 2. Zgoda rodzica lub opiekuna, jeśli nie masz 18 lat
 3. Ukończenie szkolenia
 4. Zdanie egzaminu państwowego

✔︎ Uprawnienia do kierowania

 1. Ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym,
 2. Zespołem pojazdów złożonym z ciągnika rolniczego z przyczepą (przyczepami) lub pojazdem wolnobieżnym z przyczepą (przyczepami)
 3. Pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM

✔︎ Kurs podstawowy kategorii T oferujemy:

 1. 30 godzin zajęć teoretycznych
 2. 20 godzin zajęć praktycznych na pojeździe
 3. Materiały szkoleniowe (podręcznik + testy przygotowujące do egzaminu teoretycznego)

✔︎ Co trzeba zrobić żeby rozpocząć kurs?

 1. Udać się do Wydziału Komunikacji lub Starostwa Powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania i złożyć komplet dokumentów:

  ✔︎ Wniosek o wydanie profilu kandydata na kierowcę (PKK)

  ✔︎ Orzeczenie lekarskie stwierdzające brak przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem

  ✔︎ Fotografie – wyraźną, aktualną, kolorową, na wprost o wymiarach 3,5×4,5 cm

  ✔︎ Kserokopię prawa jazdy (jeśli posiadasz)

  ✔︎ Dowód Osobisty lub inny dokument z numerem PESEL umożliwiający ustalenie tożsamości

 2.  

 3. Następnie odebrać PROFIL KANDYDATA NA KIEROWCĘ (PKK) – i dostarczyć go do biura Ośrodka najpóźniej w dniu rozpoczęcia szkolenia!

✔︎ Kiedy możesz zapisać się na prawo jazdy kategorii T?

 1. Gdy masz ukończone 16 lat lub brakuje Ci 3 miesięcy do ukończenia 16 roku życia ( tylko w tym przypadku otrzymasz numer PKK )
 2.  

 3. Pisemna zgoda rodzica

 

 

 

Nauka Jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła Jazdy Zamość
Nauka Jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła Jazdy Zamość
Nauka Jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła Jazdy Zamość
Nauka Jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła Jazdy Zamość