Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona

✔︎ Kwalifikacja wstępna uzupełniająca przyśpieszona

 1. Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy kategoria C1 | C1+E | C | C+E
 2. Kwalifikacja wstępna na przewóz osób kategoria D1 | D1+E | D | D+E

✔︎ Tryb kursu

 • Kurs indywidualny w dowolnych terminach i dowolnym tempie, do ustalenia na miejscu w biurze OSK

✔︎ Dla kogo jest to szkolenie?

 1. Kwalifikacja wstępna na przewóz rzeczy kategoria C1 | C1+E | C | C+E

  ✔︎ Osoby, które nie posiadają prawa jazdy kategoria C lub uzyskały Prawo Jazdy kategorii C po 10 września 2009 r.

  ✔︎ Osoby, które ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego D, D+E, D1, D1+E

 2.  

 3. Kwalifikacja wstępna na przewóz osób kategoria D1 | D1+E | D | D+E

  ✔︎ Osoby, które nie posiadają prawa jazdy kategoria D lub uzyskały Prawo Jazdy kategorii D po 10 września 2008 r.

  ✔︎ Osoby, które ukończyły szkolenie w ramach kwalifikacji wstępnej lub wstępnej przyspieszonej w zakresie bloku programowego C, C+E, C1, C1+E