Uprawnia do kierowania:
 • motocyklem, motocyklem z przyczepą
 • motocyklową o masie nie przekraczającej masy własnej motocykla i 100 kg
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
 • Uprawnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu lub motocykla
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej nie przekraczającej 3,5 t z przyczepą lekką
 • pojazdem, o którym mowa wyrzej, z przyczepą inną niż lekka o ile łączna dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów nie przekracza 3,50 t, (po zdaniu dodatkowego praktycznego egzaminu państwowego, potwierdzonego wpisem do Prawa Jazdy, dopuszczalna masa całkowita zespołu tych pojazdów może wynosić do 4,25 t)
 • mikrobusem, jeżeli posiada do 9 miejsc siedzących
 • ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
 • Uprawnia do kierowania:
 • pojazdem określonym odpowiednio w kategorii B łącznie z przyczepą
 • Uprawnia do kierowania:
 • pojazdem samochodowym o dopuszczalnej masie całkowitej przekraczającej 3,5 t, z wyjątkiem autobusu, a także ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
 • Uprawnia do kierowania:
 • pojazdem określonym odpowiednio w kategorii C łącznie z przyczepą
 • Uprawnia do kierowania:
 • autobusem, ciągnikiem rolniczym lub pojazdem wolnobieżnym
 • pojazdami określonymi dla prawa jazdy kategorii AM
 • Wózki widłowe to nazwa potoczna (ogólne pojęcie określające te urządzenia) poprawne określenie i znaczenie to: Wózki jezdniowe podnośnikowe

   


  •  


  •