Szkolenie okresowe

✔︎ Szkolenie okresowe

  1. Na przewóz rzeczy kategoria C1 | C1+E | C | C+E

    ✔︎ Osoby, które uzyskały Prawo Jazdy kategorii C przed 10 września 2009 r. lub ukończyły kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub zwykłej na kategoria C1 | C1+E | C | C+E

  2.  

  3. Na przewóz osób kategoria D1 | D1+E | D | D+E

    ✔︎ Osoby, które uzyskały Prawo Jazdy kategorii D przed 10 września 2008 r. lub ukończyły kurs kwalifikacji wstępnej przyśpieszonej lub zwykłej na kategoria D1 | D1+E | D | D+E