Wózek widłowy

✔︎ Wymagania do uzyskania Prawa Jazdy

 1. Osiągnięcie odpowiedniego wieku – 18 lat
 2. Badania lekarskie orzekające brak przeciwskazań do wykonywania pracy kierowcy
 3. Ukończony kurs dla operatorów wózków widłowych potwierdzony stosownym świadectwem stwierdzającym nabyte kwalifikacje
 4. Prawo Jazdy odpowiedniej kategorii – w przypadku poruszania się wózkiem widłowym po drogach publicznych (w przypadku poruszania po zamkniętych przestrzeniach – np. magazynu, prawo jazdy nie jest wymagane)
 5. Ukończenie szkolenia

✔︎ Uprawnienia

 1. Uprawnienia do kierowania i obsługi wózka jezdniowego z wbudowanym mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wyspecjalizowanych.

✔︎ Cel szkolenia

 1. Przygotowanie kursantów do złożenia egzaminu przed Komisją Urzędu Dozoru Technicznego.
  Pozytywny wynik z egzaminu potwierdza stosowne zaświadczenie kwalifikacyjne do obsługi wózków jezdniowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem specjalizowanych kategorii II WJO.

✔︎ Miejsce odbywania zajęć teoretycznych i praktycznych

 1. Zamość ul. Przemysłowa 4 – zajęcia teoretyczne i praktyczne
 2. Tomaszów Lubelski ul. Lwowska 40 – zajęcia teoretyczne

 

 

 

 

Nauka Jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła Jazdy Zamość
Nauka Jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła Jazdy Zamość
Nauka Jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła Jazdy Zamość
Nauka Jazdy Zamość Prawo Jazdy Zamość Szkoła Jazdy Zamość